โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-02-05

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (มทร.ล้านนา เชียงราย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย ส... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา