โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (มทร.ล้านนา เชียงราย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมและจิตใจ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัด และยังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รักความสามัคคี

>>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ จากสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา