โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-12-09

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต:เจียงฮายไร้คอร์รัปชัน
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย คุณสุภาวดี  จอมแก้ว หัวหน้ายานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย รวมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด เจียงฮายไร้คอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระพงศ์  ลือชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมนำเสนอข้อมูลและวางแผนการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หัวหน้าคณะเป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา