โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-11-07

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 350 คน และยังได้เข้าพบ อ.แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปี 63 ณ รร.ดอยงามวิทยาคม รร.นครวิทยาคม รร.แม่อ้อวิทยาคม และ รร.ป่าแดดวิทยาคม จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ปัญหาและข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา