โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-10รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สอวช.
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้(10 มิถุนายน 2562) เวลา 12:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ สำนักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สอวช. ห้องหว้าก่อ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2562) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์จากแผนกภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารศึกษาทั่วไป  มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายธนากร ยงสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ กันทะวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม   >> อ่านต่อ


ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

              วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 08.00 น. งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดให้มีการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา