โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-30

ภาพบรรยากาศการทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

         นักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 ทำสัญญารับทุน และวัดตัวเพื่อสั่งเสื้อ ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกศึกษาทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา