โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-24

คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในหัวข้อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Excel File,... >> อ่านต่อนิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2561
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 / RMUTL วารสารออนไลน์

เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการปรับรูปแบบให้อ่านง่าย มีความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มนักศึกษามากยิ่งขึ้น ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ https://issuu.com/RMUTL Magazine#10 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา