โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-22

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยาความรู้เรื่อง การสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพารา ให้กับบุคลากร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พุธ 22 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

b          อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ทำได้จริง ในโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Peony Room โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอน คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา