โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยาความรู้เรื่อง การสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพารา ให้กับบุคลากร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยาความรู้เรื่อง การสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพารา ให้กับบุคลากร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

b          อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ทำได้จริง ในโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Peony Room โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอน คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา