โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-04-30

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหน่วยสวัสดิการ เพื่อรับรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

        วันนี้ (30 เมษายน 2562) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 โดยได้หารือในเรื่องของการจัดหาที่พัก การรักษความปลอดภัย การกำกับดูแล และระบบสวัสดิการด้านอื่นๆให้กับนักเรียนทุน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

Recruitment of person to be appointed as a contracted Foreign lecturer
(1 position)

อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  สังกัดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 อัตรา
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 อัตรา แบ่งเป็น สาววิชาการ 38 อัตรา และสายสนับสนุน 23 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา