โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-04-11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองความยากจน/ความด้อยโอกาสของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังพลด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ประจำปีการศึกษา 2562  ------------------------------------------------------------------------------------------------------               &... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (11  เมษายน 2562) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารงานสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายและตอบข้... >> อ่านต่อ


ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

          วันนี้ (11  เมษายน 2562) เวลา 8.30 น. งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยเป็นการสอบในระดับ ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรุ่นพี่มาร่วมต้อนรับน้องๆ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา