โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-18

นศ.การจัดการธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

             นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me” ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ โดยมีวิทยากร ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา