โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-12-06

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map)
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจฯ และวิศวกรรมศาสตร์  ประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


เชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

หน่วยพยาบาล งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา