โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-08

มทร.ล้านนา เชียงราย กับ รร.แม่ใจวิทยาคม ประชุมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเรียนการศึกษาต่อ
พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) นายวิจิตร  วงศ์ชัย  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ขอเข้าพบ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือกันระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในด้านการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อพัฒนาความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ ดร... >> อ่านต่อ


นศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018
พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ “MG Inspiring Thoughts 2018” ในรายวิชาการบริหารโครงการ 12–011-403 รหัสวิชา BBABA211 ในภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงด้านการบริการโครงการ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนกับประสบการณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา