โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย กับ รร.แม่ใจวิทยาคม ประชุมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเรียนการศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย กับ รร.แม่ใจวิทยาคม ประชุมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเรียนการศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) นายวิจิตร  วงศ์ชัย  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ขอเข้าพบ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือกันระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในด้านการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อพัฒนาความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา