โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-07

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการฯ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา