โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-12-14

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 523,400.00  บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 9.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารวิทยบาริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่ง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา