โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-11-29

นศ.การตลาด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โครงการ TOYOTA Campus Challenge 2017
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยได้รับวิทยากรจาก บริษัท  โตโยต้า เชียงราย จำกัด  ณ ห้องกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOYOTA Campus Challenge 2017 โตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศได้  สำหรับเพื่อนๆ ชาวราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

          นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวณัฐธิดา  ศรีวิชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยได้เข้ารับทุนเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อาคารพีดีเอ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา