โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-10-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... >> อ่านต่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหอพักนักศึกษาหญิง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหอพักนักศึกษาหญิง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหอพระ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหอพระ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้ายิมเนเซี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้ายิมเนเซี่ยม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2560  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นั้น >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา