โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-06-10

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วม MOU เครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ “17 ปีวัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ( เวลา 11.00 น.) และพานักศึกษาสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “17 Power Camp โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์” ภาคเหนือตอนบน (ปีที่ 2 ) ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อประช... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Stem โดยสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการนำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา