โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-03-07

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
จันทร์ 7 มีนาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุให้ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาหน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงรายขอประก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา