โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา


มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM
พุธ 12 กรกฎาคม 2560

ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ อาจารย์มนัส วิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถ
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560

                    วันนี้(25 มิถุนายน 2560) เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถ โดยผู้ที่อบรมสามารถนำใบผ่านการอบรมไปยื่นยังขนส่งเพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องผ่นการอบรมอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้ารบการอบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมครั้งที่สอง มีผู้เข... >> อ่านต่อ


งานประกันคุณภาพจัดเสวนาในหัวข้อการบูรณาการการเรียนการสอน
อังคาร 20 มิถุนายน 2560

                20 มิถุนายน 2560 งานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคกระบวนการดำเนินงานวิจัย เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนสู่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการตลาดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

                วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งสาขาพานและตลาดสดพาน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำใบผ่านการอบรมที่ออกจากทางมหาวิทยาลัยฯ ไปยื่นยังสำนักงานขนส่งเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Startup Fair
อังคาร 13 มิถุนายน 2560

            วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Stratup Fair 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


งานห้องสมุดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ Access Engineering
อังคาร 13 มิถุนายน 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องสมุดจัดอบรม การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ Access Engineering ให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

          ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดเชียงราย (K... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ชร.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ในการเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานและหารือข้อราชการระหว่างหน่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 210


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา