โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดนครนายก
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12  ในระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม 2563 โดยอาจารย์ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2563
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

           วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมการเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร (อำนวยการ) ชั้น 3 มทร.ล้านนา เชียงราย โดยปีนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

                วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจาร์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และได้ไปนำเสนอผลงานในงาน EDUCA 2020
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

              ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป และ ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม จากทั้งหมด 37 ทีม ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และได้ไปนำเสนอผลงานในงาน EDUCA 2020 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ซึ่งผลงานที่ได้นำเสนอคือ การออกแบบกระบวนการสอน Data Sight: Data (Sign, Sight, Science) ที่มีพื้นฐานความคิดจาก Data Science โด... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563

           คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มทร.ล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา ในระหว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
พุธ 26 สิงหาคม 2563

              วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงนวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563
อังคาร 25 สิงหาคม 2563

            วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ อาจารย์ประจำ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ของตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอ นวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ระบบเติมอากาศ ซึ่งนวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ลนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในแก้ไ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563

             วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563

             หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง 3D Printing และ Simulation CNC และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัว สำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมสัปดาห์เปิดโลกทัศน์สัมผัส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 1282


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา