โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน ประจำเดือนธันวาคม 2562
ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธให้บริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ ในงาน เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย
ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย  ตั้งอยู่ ยัง ร.ส.พ. เดิม ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมหาวิ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวกีเกมส์
อังคาร 24 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยในวันนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านศุลกากร  รวมทั้งการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด่านชายแดนเชียงของ ด้านการค้าชายแดนเชียงของ โลจิสติกส์ของด่านชายแดนเชียงของ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย” ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบถุงรับขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัว RL
พุธ 18 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) คุณผุสดี  สร้อยสุวรรณ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์พร้อมด้วยคุณสุพัตรา  ตาดคำ หัวหน้าการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี มอบถุงรับขวัญ ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL น้องมีพร ลูกสาว ของอาจารย์พีรวัตร  ลือสัก อาจารยืประจำคณธวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์อวยพร ต๊ะวัน อาจารย์ประจำคณธบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุม ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖
พุธ 18 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๖ ลีลาวดีเกมส์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นวันที่สอง
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (17 ธันวาตม 2562) งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นวันที่สอง โดยมีอาจารย์จากโดยมีอาจารย์จากวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe ในระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายและบุคคลภายนอก จำนวน  70 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ  มะโรหบุตร และ นายประสิทธิ์. สาระมาศ ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


นศ.การจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                   นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  จัดโครงการ "เปิดรับ เปิดมุมมอง การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่" โดยไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ในช่วงเช้า และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่าย ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจและแนวคิดสร้างสร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 1053


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา