โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

นักศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย คว้ารางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น.ส.วรัชยา ทิพประเสริฐ และนายภานุพงค์ วงศ์ทา ที่ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัล 15,000 บาท  จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ชอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562 จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 ณ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจาร... >> อ่านต่อ


ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า
พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าแนะแนวโครงการศึกษาต่อของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ รร.บ้านโป่งนก,  รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม, รร.บ้านโป่งเทวี, รร.ป่างิ้ววิทยา, วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า, รร.เวียงกาหลงวิทยา, รร.บ้านทุ่งม่าน, รร.แม่เจดีย์วิทยาคมและรร.คริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตหใม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณครูและนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนของโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มี... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา
พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2562 ของนักศึกษามหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องวนาสวรรค์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


วัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กับ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ตัวแทนจากวัดทาดง (บ้านทาทรายมูล) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการ"นำคนเข้าวัด พัฒนาชุมชน" กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีแผนพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒานา จึงขอความร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทย และมารยาทในสังคม
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการส่งปลงานเข้าประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ตั้งแต่บัดนี้- 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมหารือข้อราชการ กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมหารือข้อราชการ กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน อาทิ การขยายผลนโยบายอาหารปลอดภัย การปลูกพื้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย (Smart Farm) การทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน ณ อาคารสำนักงานบริหาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย รับโล่ห์ครูจิตอาสาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 256) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบโล่ห์ครูจิตอาสาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 "มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม" ณ วัดศรีเมืองมูล หมู่ 8 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จัง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม KPY ภูปลายฟ้า จังหวัดเชียงราย
อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "เรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ" ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม KPY ภูปลายฟ้า จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  มีความรู้ควมเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2563
เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 นำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี โดยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1065


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา