โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร พร้อมด้วย คุณโสมวรรณ  ทิพย์จร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563  โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินฝูงบิน 416 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือประสานการจัดเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019)
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) ในหัวข้อ ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจกับผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมบุลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแด่ คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ในการทำงานและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  ณ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 22 ปี
พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562)เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 22 ปี และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซ่าง ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าซ่างงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานแนะแนว กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 48 คน และมีน้องๆนักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครจำนวน 25 คน >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิกรบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 18 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 26 คน มีเด็กสนใจและยื่นใบสมัคร 24 คน >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน มีเด็กสนใจและยื่นใบสมัคร 6 คน >> อ่านต่อ


งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่ ประสบการณ์งานวิจัย จากหิ้งสู่ห้างพาณิชย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังป... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 14 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 940


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา