โลโก้เว็บไซต์ darmassiwa-scolarship-program-non-degree | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : darmassiwa-scolarship-program-non-degree

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

 เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย แจ้งว่าประเทศอินโดนิเซียมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการ Darmassiwa Scolarship Program (Non Degree) ปี 2016/2017 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา