โลโก้เว็บไซต์ สัมมนานักบัญชีมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : สัมมนานักบัญชีมืออาชีพ

สาขาการบัญชี จัดอบรมสัมมนานักบัญชีมืออาชีพ
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (28 เมษายน 2559) นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานของนักบัญชีมืออาชีพ” และ”มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา