โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์-มทรล้านนา-เชียงราย-ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ตหัวง้ม-อพาน-จเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : คณาจารย์-มทรล้านนา-เชียงราย-ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ตหัวง้ม-อพาน-จเชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม (วัดศรีเมืองมูล) ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านท่าดีหมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 28 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 4 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับรางวัล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร        วัตถุประสงค์          เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/OTOP วิสาห... >> อ่านต่อ


นศ.วิศวกรรมโยธาเข้าร่วมสัมมนาการออกแบบอาคารในพื้นที่แผ่นดินไหว
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (29 เมษายน 2559) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมอบรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ ย้อนรอย 2 ปีแผ่นดินไหวเชียงราย : การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสภาวิศวกร จากเหตุการณ์แผ่นไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากถึง 10,000 แห่งในพื้นที่ ... >> อ่านต่อ


สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เช้าวันนี้ 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตลาดแรงงาน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ (ปลดล๊อคมุมมอง พัฒนากลยุทธ์ สู่การเตรียมความพร้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดย รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณมนูญ สุขศรีจันทร์ จากกรมแรงงานจังหวัดเชียงราย, คุณจรินทร์ พงษ์เย็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโครงการบ้าน 12 คิวเฮ้าส์คอนโดเชียง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (25 เมษายน 2559) อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน 2559 ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงราย และรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา