โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้

1. ประการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา