โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งาานบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งาานบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา