โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร   เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยการนำยางพาราไปสร้างถนนในหมู่บ้านทั่วประเทศ ทำให้มีการดูดซับน้ำยางออกขาดตลาดในปริมาณมาณมาก ยังส่งผลต่อราคายางเกิดเสถียรภาพในระยะยาว สร้างสเถีรภาพของราคายาง ณ โรงแรมเอ็ม บูติค รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา