โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-23

หลักสูตรวิชาการตลาด จัดกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (23 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น.  หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda โดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาดได้ส่งแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน และได้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ที่ อันได้แก่ ทีม THE POWER OF TRAVEL, ทีม RETORONA SHIKO, ทีม RMUTL CR และ ทีม Beautiful Style (สวย เฉียบ แบบมีสไตล์) ซึ่งภายในงานพบกับก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร   เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยการนำยางพาราไปสร้างถนนในหมู่บ้านทั่วประเทศ ทำให้มีการดูดซับน้ำยางออกขาดตลาดในปริมาณมาณมาก ยังส่งผลต่อราคายางเกิดเสถียรภาพในร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา