โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           บุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)  6 เขตพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณ เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานไปในทิศทางเดี่ยวกัน 

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา