โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE" โดยได้รับเกียรติจากคุณยุวนิตย์  ทิศสกุล ผู้บริหารร้านอาหารสบันงา จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยการจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากผู้มีประสบการณ์จริง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงาน ณ ห้องกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา