โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้(11 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานในการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา