โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-11

งานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้(11 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานในการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา