โลโก้เว็บไซต์ คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ดร.ปรารถนา  คิ้วสุวรรณ ผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยโครงการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อบรรยายความรู้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ตำบลห้วยส้าน อำเภอแม่ลาว,  ตำบลทรายขาว อำเภอพาน, ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน นอกจากนนี้ยังได้มีการสาธิตวิธีการใช้และการพ้นอย่างถูกต้องในแต่ละพื้นที่ 

>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา