โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 3 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยในเวลา 8.00 น. ประกอบพิธีขึ้นขั้นเท้าทั้งสี่ บอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี ณ บริเวณหลุมวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสืบชะตาหลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ในการนี้ได้มอบรางวัลให้แกนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา