โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนนา เชียงราย รับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนนา เชียงราย รับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" ณ ห้องประชุมการสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท JOBTOPGUN     เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นแนวทางในการหางานทำในอนาคตต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา