โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-12-13

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ มทร.ล้านนา ตาก โดยได้รับรางวัล 1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ดีเด่น กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     หัวข้อ เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจรวีวรรณกล้วยกรอบ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา     โดย ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี , อาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนนา เชียงราย รับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน" ณ ห้องประชุมการสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท JOBTOPGUN     เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นแนวทางในการหางานทำในอนาคตต่อไป  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา