โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการทำความร่วมมือระหว่าง อำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม กำนันตำบลหัวง้ม  มทร.ล้านนา เชียงราย และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อบูรณาการความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน พัฒนาชุมชน และส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นตำบลเข้มแข็ง โดยในช่วงบ่าย ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้มได้นำคณะดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เป็นตำบลเข้มแข็ง เข้าศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดในการพัฒนาชุมชน โดยนำไปดูชุมชนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวง้ม ดูวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย การเลี้ยงควาย สถานที่เลี้ยงควาย เพื่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยว

>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา