โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวิสามัญ  ครั้งที่1/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันเดียวกันนี้ (8 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การประชุมวิสามัญ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา