โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-12-08

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2561
เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันเดียวกันนี้ (8 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การประชุมวิสามัญ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ล่วงลับ
เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (8 ธันวาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย คณาจารย์และศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ล่วงลับ ณ โรงอาหาร(หลังเก่า) มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา