โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนของจังหวัดเชียงราย ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ (คลับเฮ้าส์) ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา