โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1510 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ และด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ 2018” ที่จะจัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย  โดยมีอาจารย์ จตุรงค์ คำขาว อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและควบคุม โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง ประเภทโครงถักมาใช้กับสถานการณ์จริง  และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานร่วมกัน และยังทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานที่ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สู่ภายนอก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เทศกาลดนตรีที่ยิ่งในที่สุดในภาคเหนือ “ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ 2018” อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา