โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-26

วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ และด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ 2018” ที่จะจัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย  โดยมีอาจารย์ จตุรงค์ คำขาว อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและควบคุม โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา