โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกันสร้างฝาย ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณฝาย และสระน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ป่านมา โดยมี อาจารย์พงค์พันธ์ กาญจนการุณ และอาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย เป็นผู้ควบคุม และได้รับอนุเคราะห์พันธ์ปลาจากประมงจังหวัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา