โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-15

วิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

            คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกันสร้างฝาย ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณฝาย และสระน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ป่านมา โดยมี อาจารย์พงค์พันธ์ กาญจนการุณ และอาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย เป็นผู้ควบคุม และได้รับอนุเคราะห์พัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา