โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์  จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น  จ.พะเยา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “โลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ ๓” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับสังคม โดยมีอาจารย์กำพล จินตรอมรชัย หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและได้นำนักศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียน โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ และนายฉลอง นนทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวปิดงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา