โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-17

นศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น จ.พะเยา
เสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “โลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ ๓” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับสังคม โดยมีอาจารย์กำพล จินตรอมรชัย หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและได้นำนั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา